مخزن

مخزن هوای فشرده، هوای مورد نیاز سیستم را برای زمانهای اوج مصرف (Peak Demand) ذخیره نموده و باعث کمترین تغییرات در فشار سیستم میگردد. دارای سوپاپ اطمینان و نشانگر فشار می باشد. همچنین این مخازن به روش صنعتی با پوشش داخلی رنگ اپوکسی رنگ آمیزی می شود که باعث جلوگیری از پوسیدگی می شوند.

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :