درایر دسیکانت

درایر های جذبی زمانی استفاده میشوند که نرخ ثابت و پیوسته خشک شدن مد نظر باشد قرار گرفتن درایر های جذبی همراه با فیلتر های مربوطه راه حلی مناسب و ایمن برای تولید هوای مدیکال با استاندارد های مشخص می باشند.

یکی از موثرترین روش های حذف رطوبت از هوای فشرده، استفاده از درایر جذبی می باشد. در درایر جذبی هوای فشرده از میان توده ای از مواد جاذب عبور داده می شـود و رطوبت موجود در هوا در اثرتماس با سـطح مواد جاذب (مولکولارسـیو و اکتیو آلومینا) ، جذب این مواد گشـته و هوا تا نقطه شبنم مورد نظر خشـک شده و آماده تحویل به مصـرف کننده می گردد.

این سیستم دارای دو مخزن حاوی مواد جاذب رطوبت می باشد که دارای خاصیت جذب رطوبت هستند.

هوای تولید شده توسط شیرهای برقی و یک سیستم کنترلی دیجیتال به منظور خالص سازی هوای فشرده از رطوبت، به صورت متناوب وارد هریک از مخزن ها می شـود، بدین صـورت هنگامی که یک مخزن در حال فعالیت اســت، مواد مخزن دیگر در حال احیاء می باشند. فرآیند احیاء شامل گرمایش و سرمایش مواد جاذب اسـت.

مکانیزم های مختلفی برای احیاء مواد جاذب وجود دارد و دسته بندی کلی درایرهای جذبی نیز بر اساس مکانیزم های احیاء مواد جاذب صورت پذیرفته است.

 

 

از ویژگی های درایرهای دسیکانت شرکت دلوار فراز :

1.استفاده از دو روش حرارتی و غیر حرارتی برای احیای مواد داخل برج ها

2.طراحی بهینه بر اساس برق مصرفی

3.استفاده از مواد مرغوب صنعتی با کیفیتی متمایز

4.پوشش داخلی استاندارد جهت جلوگیری از خوردگی

5.قابلیت انتخاب نقطه شبنم ۱۰ -تا ۷۰-

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


#صنايع_اكسيژن_دلوارفراز
#اكسيژن_ساز #اكسيژن_رسانى #اكسيژن_تراپي #اكسيژن_پرو #اكسيژن_درماني
#اكسيژن_ساز_اتوماتيك #اكسيژن_ساز_دلوارفراز #نيتروژن_ساز #نيتروژن #نيتروژن_ساز_اتوماتيك #نيتروژن_صنعتي #نيتروژن_ساز_دلوارفراز
#مخازن #مخازن_تحت_فشار #مخازن_ذخیره #مخازن_نفتی #مخازن_سوخت #مخازن_خاکی #تمامي_مخازن#مخازن_گاز #مخازن_عمودی #مخازن_دلوارفراز
#مخازن_سپراتور #برج_كربن_اكتيو #كربن_اكتيو

 

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :