برج کربن اکتیو

بســـیاری از صنایع مانند صنایع الکترونیک، صنایع بیمارستانی، صنایع دارویی، صنایع غذا و آشامیدنی نیاز به جداسازی بخارات روغن ته نشین شده و همچنین بو از هوای فشرده را دارند .

راه حل شرکت صنایع اکسـیژن دلوار فراز برای رفع این نیاز استفاده از برج کربن اکتیو می باشد .

در این روش با استفاده از مواد جاذب، روغن موجود در هوای فشرده به کمتر از 0.003mg/m3  کاهش می یابد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------


#صنايع_اكسيژن_دلوارفراز
#اكسيژن_ساز #اكسيژن_رسانى #اكسيژن_تراپي #اكسيژن_پرو #اكسيژن_درماني 
#اكسيژن_ساز_اتوماتيك #اكسيژن_ساز_دلوارفراز #نيتروژن_ساز #نيتروژن #نيتروژن_ساز_اتوماتيك #نيتروژن_صنعتي #نيتروژن_ساز_دلوارفراز
#مخازن #مخازن_تحت_فشار #مخازن_ذخیره #مخازن_نفتی #مخازن_سوخت #مخازن_خاکی #تمامي_مخازن#مخازن_گاز #مخازن_عمودی #مخازن_دلوارفراز
#مخازن_سپراتور #برج_كربن_اكتيو #كربن_اكتيو

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :