المنت

هوای فشرده تولید شده توسط کمپرسور حاوی بخار آب،ذرات ریزغبار،ذرات خورنده انواع باکتری و ذرات بسیار ریز روغن است،فیلترهای استفاده شده در سیستم تولیدی دلوارفراز استاندارد های لازم جهت هوای مدیکال را فراهم میسازد،فیلتر آنتی باکتریال و فیلتر کربن اکتیو نمونه هایی از فیلترهای مصرفی در سیستم تولیدی این شرکت میباشد.

نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :